Waar kan coaching jou bij helpen?

Integratieve coaching is... 

...kortdurend, laagdrempelig, oplossingsgericht, overzichtelijk en effectief.
Coaching is erop gericht om jou de tools te bieden die je nodig hebt, om weer inzicht en grip te krijgen. Het is een doelgericht en gestructureerd proces, waarbij bewustwording, persoonlijke groei en ontwikkeling voorop staan. Het vertrouwen in jezelf en eigen kunnen groeit en er is tijd en ruimte om je mogelijkheden te exploreren, ontwikkelen en toe te passen.
Daar ligt de focus; wat wil je precies? En wat zijn daarin de mogelijkheden? Wat is er al? En wat heb je nog nodig om je doel te bereiken? Je zult doelgerichte stappen zetten en actie ondernemen, waardoor er daadwerkelijk verandering optreedt.

Mijn taak als coach is níét om jou een lijstje te geven en je te vertellen wat je moet doen, maar om gerichte vragen te stellen, met jou het gesprek aan te gaan, en je weer contact te laten maken met dat deel in jezelf, die de antwoorden en oplossingen al heeft. Iedereen beschikt over een zelfsturend en zelfhelend vermogen. Door toegang te krijgen tot je eigen hulpbronnen, krijg je weer de regie over je eigen leven en is de verandering blijvend. Jij kan het, doet het en weet het!

Het mooie van de integratieve benadering is, dat er gebruik wordt gemaakt van methodes en technieken uit verschillende stromingen. Mijn werkwijze is cliënt-based, wat inhoud dat het traject volledig wordt afgestemd op jou, de cliënt. Ook wordt er vanuit de integratieve visie gekeken naar de mens als geheel; gedrag, emoties, denken, lichaam, spiritualiteit en sociale omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.
Met behulp van coaching krijg je weer inzicht in jezelf. Hoe is je gedrag en houding ten opzichte van anderen en de situatie? Wat zijn jouw drijfveren, kwaliteiten en talenten? Je leert je sterke punten te benutten en hoe je er kracht uit kunt halen, om zo een optimale situatie te creëren.

 

 

E-mailen
Bellen